602 311 188 marek@boxit.cz

Další informace

9

Vydatnost

Na 1 metr čtvereční hotové podlahy při tloušťce 40 mm se spotřebuje asi 60 kg směsi BOXIT a 20 kg cementu. Z 1 tuny směsi BOXIT tedy lze zhotovit nejméně 16,5 metrů čtverečních podlahy.
9

Spád podlahy

V běžných případech se podlaha zhotovuje vodorovně obdobně jako podlaha betonová. Ve stájích pro hovězí dobytek se doporučuje spád 4 až 5 %
(4 až 5 cm na 1 m), ve vepřínech 5 až 6 % (5 až 6 cm na 1 m).
9

Dodávání

Podlahová hmota BOXIT se dodává v igelitových pytlích po 25 kg na EUR paletách (po 1 tuně), vše celé zpevněné smršťovací folií. Na dlouhý kamion se nakládá 24 tun.

Návod na použití betonové směsi BOXIT

9

Použití

Litá podlaha BOXIT se používá podle ČSN 74 4505 pro interiéry stavebních objektů jako tvrdá pochůzná i pojízdná. Může samotná tvořit nášlapnou vrstvu nebo být podkladem pro nášlapnou vrstvu z jiných materiálů (PVC, textil, korek apod.) a to lepených nebo volně položených. Podlaha z Boxitu je vhodná pro rodinné domky, garáže, sklady, dílny, výrobní haly, zemědělské objekty (stáje, vepříny).

9

Postup přípravy

Směs Boxitu se za sucha promíchá s cementem třídy 32,5 druhu II podle ČSN P ENV 197-1, v hmotnostním poměru 3 díly Boxitu a 1 díl cementu. Poté se přidá voda v množství, které zajistí dosažení vlhké konzistence směsi (asi 20 s VeBe podle ČSN 73 1312 t.j. rozhraní stupňů V1 a V2 podle ČSN ISO 4103), je to stav, kdy směs v dlani tvoří hrudku a nemaže se. Doporučujeme udělat směs vlhčí a budete mít jistotu, že se spojila v celé ploše s podkladem a je homogenní (bez bublinek vzduchu).

Takto připravená Boxitová směs se nanáší v rovnoměrné vrstvě (doporučuje se v minimální tloušťce 40 mm) na upravený podklad, řádně se zhutní pěchováním (nejlépe ocelovým pěchem hmotnosti 5 až 10 kg) tak, aby hutnost byla v celé vrstvě podlahy stejná. Pak se srovná do roviny latí. Povrch se upraví podle požadavku dřevěným nebo ocelovým hladítkem s případným současným zasypáváním cementem. Zhutnění je nutné věnovat zvláštní pozornost, hlavně na něm závisí výsledná pevnost.

9

Úprava povrchu podlahy

Podlahovou směs BOXIT je vhodné pokládat na hrubý, ztvrdlý, navlhčený podkladní beton (stáří nejlépe několik dní). Pokud jako podklad slouží starší betonová podlaha, pak je třeba ji řádně očistit a navlhčit tak, aby povrch byl matný nasáklý vodou (voda nesmí zůstávat na povrchu a vytvářet souvislé plochy). Očištění podkladu je vhodné provést otryskáním, což zároveň zvýší drsnost.

Pevnost betonu podkladu nemá být menší než 20 MPa. Vždy doporučujeme použít speciální disperzi pro dokonalé spojení podkladu s novou Boxitovou podlahou (např. Sokrat). Zlepšení spojení Boxitové podlahy s podkladem lze dosáhnout také opatřením podkladu tenkou vrstvou cementové kaše, popř. z vhodné sanační cementové hmoty . Zhotovenou podlahu je nutné ošetřovat podle ustanovení ČSN 73 2400, kap. 11 a 12. Vlhčení je třeba věnovat mnohem větší pozornost než u betonu, Boxitová podlaha rychle tvrdne, proto mnohem více saje a má tedy větší sklon k zaprahnutí.

let na trhu

vyrobeno tun směsi

Partnerské společnosti