602 311 188 marek@boxit.cz

Speciální betonová hmota BOXIT

Směs má díky svému složení vyšší pevnost, pružnost a lepší tepelně-izolační vlastnosti než beton.

Betonové směsi

Kovovýroba

Čerpací stanice

O nás

9
Jsme společnost BOXIT s.r.o a na trhu působíme od roku 1992. V současné době se specializujeme na betonovou směs BOXIT a kompletní kovovýrobu. Vyrábíme produkty z kovu a železa pro průmyslové i neprůmyslové využití. Od regálů do skladů po velké technologické celky, například obalovny a lomy. Kromě toho se soustředíme na autodopravu a provoz čerpací stanice v jihočeském Kájově.
9
Naší hlavní doménou je však vlastní speciální betonová směs BOXIT, využívaná pro podlahy domů i velkých objektů s potřebou odolného povrchu v mokru, mastnotě a dalších speciálních podmínkách.

Kde směs využít?

Zemědělské objekty

Podlahy pro kravíny, vepříny a další objekty náročné na vlhkost, mastnotu a skluz podlahy.

Stáje pro koně

Podlahy do stájí se spádem a náročné na protiskluzovou úpravu i tepelnou izolaci povrchu.

Výrobní haly

Podlahy pro dílny a výrobní prostory, které vyžadují vysokou odolnost, pevnost a životnost.

Spilky

Podlahy pro pivovarské spilky, kde je třeba povrch, který zvládne zvýšenou vlhkost a chlad.

Garantované vlastnosti

9

Pevnost v tlaku – třída B 20 podle ČSN 73 2400 (C16/20 podle ČSN P ENV 206)

9
Pevnost v tahu za ohybu – min. 2,5 MPa (ČSN 73 1318)
9
Objemová hmotnost
– min 2 200 kg * m-3
9
Součinitel tepelné vodivosti – 0,5 až 0,7 Wm-1K-1
9
Vlhkost dodávané suché směsi – průměrně 5 %
9

Drsnost povrchu podle ČSN 73 2520 tab. 1 – možná rozsah hd = 20 – 320 mm, běžné hd = 40 – 160 mm (záleží na úpravě při zpracování)

9
Odolnost proti chemickým látkám a biologickým vlivům je obdobná jako u betonu
9

Aktivita Ra226 směsi je nižší než 120 Bg/kg a vyhovuje vyhlášce MZČR č. 76/91

let na trhu

vyrobeno tun směsi

Partnerské společnosti